Schaktning & Grunder

Vatten & Avlopp
Vi kan på ett kostnadseffektivt sätt anlägga avlopp av alla olika slag. Vi har erfarenheter från enskilda avloppsanläggningar samt kommunala avlopp och vattenledningar.

Med vår smidiga Take Job maskin tar vi oss fram på de flesta trånga ställen.

Vägar & Tomter
När du gjort ett ombyggnation eller nybyggnation av avlopp, grund eller vattenledningar gäller det att bestämma sig för återställning eller nyplantering av ytskiktet. Det kan gälla gräsmatta, gruspassager, tomtuppfarter etc.

Vi utför tjänsten åt dig med vår smidiga Hyundai grävare och muskelkraft.

Dräneringar & Grunder
Vi anlägger nya dräneringar, grunder samt källarisolering till ditt hus. Vi utför arbeten av hög kvalité på ett kostnadseffektivt sätt.

Under menyn nyheter och bilder ser ni bl.a. slipning av tjärgrund för att sedan isolera och dränera med isodränskivor.

Betong & Husgrunder
Vår erfarenhet från högklassiga gjutningar sträcker sig över 10 år tillbaka. Genom vårt tidigare samarbete med Scan Mast AB utförde vi mastfundament runt om i Sverige till kunder som Tele2 samt Banverket. Vi utför även planering och gjutning av husplattor i alla former. Genom att anlita oss slipper du oroa dig över att ta in flera företag som utför arbetet.

Vi äger kompetensen inom bolaget att både göra grävmaskinarbeten samt utföra gjutningen.

Jörgen Hamrén
Delägare/Mark & Anläggning 070-56 34 166 jorgen@brodernahamren.se