Mätteknik

Mätteknik
När erfarenhet, kreativitet och teknik möter varandra brukar resultatet bli det bästa. Med vår mättekniker Pär Wiborg kan vi erbjuda följande tjänsteutbud med vår totalstation och GPS teknik.

Projektering:

Genom att mäta in en befintlig tomt eller yta kan vi fastställa tomten/ytans förutsättningar och kan projektera volymer av schakt samt visualisera hur det kommer se ut i framtiden. Det är oftast den delen av ett bygge som kunden har svårast att föreställa sig då schaktarbete är ovisst och kostnadskrävande. I och med detta kan vi bygga en terrängmodell som följs genom hela projektet oavsett storlek. Vi har kompetensen att utföra modulering inom små och stora byggnationer. Allt från skidliftar på fjället till väg- samt villabyggnationer.

Utsättning:

Utsättning av punkter kan användas till mycket. I vardagen ser vi det som att sätta ut gränser på fastigheter på tomter eller skiften. Det finns flera användningsområden gällande utsättning med GPS utrustning där vi kan förvalta projekterade underlag såsom husets position på tomten i höjdled och sidled.

För ökad precision inom hus, industribyggnation samt andra ”byggnader” använder vi en totalstation som är en modern teodolit. Den används vid arbete med hyreshus, broar m.m.

Inmätning:

Inmätning sker löpande eller efter att något är klart för att bygga upp ett register och kunna utföra service & underhållsarbeten i framtiden. Samma utrustning används som vid utsättning samt att redigering sker för skapande av relationshandlingar. Kunden får sedan ett underlag i DWG eller liknande för att enkelt kunna tillämpa resultat i det egna uppföljningsarbetet.