Hustillverkning i fabrik

Hustillverkning i fabrik
Vi kan på ett lönsamt sätt erbjuda dig som nyckelfärdig kund - byggföretag - exploatörer m.flera hustillverkning i Dalarna.

I våra lokaler i Orsa har vi idag produktion i storblock. Det är en av de vanligaste produktionssätten vid husbyggnation.

Vi har erfarenhet inom byggnation i storblock av snickare & konstruktörer.

Vi arbetar inom egna projekt men hjälper även andra byggfirmor med hustillverkning.

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla och effektivisera för att minska vårt klimat avtryck.

Våra anställda regleras under Byggnads fackavtal.

Vi arbetar efter de senaste metoderna för att effektivisera arbetsgången.

Vår egna transport avdelning fraktar och monterar det som vi producerar.