Hem

Bygga nytt?

”För att veta vad du ska bygga behöver du veta ditt eget behov. Anledningen till att ingen av våra husbyggen är det andra likt är att samtliga köpare har olika behov. Oavsett behov finns det riktlinjer, basfunktioner eller arkitektdesign som passar olika faser i livet. Vi vill ha samvaro och sociala ytor samtidigt som det ska finnas utrymme för återhämtning och egentid. Kolla in och jämför modellerna för att sedan modifiera dem utifrån dina behov.” Hussäljare Peter Hamrén
1-Planshus
1 ½-Planshus
2-Planshus
Sluttningshus
Fritidshus
Garage & Carport
Beställ huskatalog
”För att veta vad du ska bygga behöver du veta ditt eget behov. Anledningen till att ingen av våra husbyggen är det andra likt är att samtliga köpare har olika behov. Oavsett behov finns det riktlinjer, basfunktioner eller arkitektdesign som passar olika faser i livet. Vi vill ha samvaro och sociala ytor samtidigt som det ska finnas utrymme för återhämtning och egentid. Kolla in och jämför modellerna för att sedan modifiera dem utifrån dina behov.” Hussäljare Peter Hamrén
1-Planshus
1 ½-Planshus
2-Planshus
Sluttningshus
beställ huskatalog